Софтуерни решения

Пазара бива залят с множество софтуерни решения и наред с всички тях, ако не сме добре запознати, може да настъпи едно голямо объркване.

Готовият софтуер има множество предимства, а към тях са софтуерните продукти с главно един сериозен недостатък, свързан с бизнеса, който задължително трябва да се „нагоди“ към тях. За съжаление обратния случаи е невъзможен.

Всичко това приравнява многото големи компании, които употребяват едни и същи или сходни софтуерни решения. По този начин те уеднаквяват бизнес процесите, а това води до генериране на входни данни на бизнеса. Последните не винаги са удобни за използване от конкретна организация. Като цяло и в резултат даденият софтуер налага поредици от промени по отношение на организация на работа, а те сами по себе си водят до влошаване на резултатите.

Като следващ етап е този софтуер да е способен и да намали възможността бързи реформи и иновации в организацията, което влошава гъвкавостта на въпросния бизнес. Сред професионалистите по оптимизация и на научен език това се нарича – софтуерен калъп. Получава се в резултат от изпълнение на повече и еднакви функции от множество компании в бранша, а това от своя страна навява за един и същ софтуерен калъп. В не редки случаи се получава, така, че значително по-малка компания, фирма, бизнес успява да доминира на пазара в резултат от гъвкава политика по отношение на възможности да се нагоди спрямо различните процесите.

Какво трябва да се предприеме в такива случаи:

Избира се фирма по оптимизация на софтуерни решения, която да изработи такива по поръчка;

Избира се партньор, който да открие разликата и предимствата ви на пазара, въпреки еднаквостта с конкуренцията;

Поставят се цели и задачи, а те са свързани с подчертаване на уникалността, чрез индивидуален софтуер, а не на база калъп-софтуер;

Прави се проучване на пазара като цял, в което се поместват наблюдения за вътрешна и външна среда. След, което се създава проект за софтуер разработен специално за въпросната компанията и който да е достатъчно гъвкав, а оптимизацията му в бъдеще да е достатъчно надеждна и целева.